Upravit stránku

Proudové ventilátory JET FAN určené pro větrání garáží a podzemních parkovišť

Výhody použití

Nižší prostorové nároky

  • díky absenci potrubí a kompaktním rozměrům ventilátorů JET FAN lze získaný prostor využít pro další technická zařízení případně snížit konstrukční výšku garáže

Úspora času při návrhu

  • absence potrubních rozvodů

Účinnost systému

  • CFD analýzou proudění vzduchu je zajištěno správné rozmístění zásadních prvků a eliminace hluchých míst

Snadná realizace

  • nižší časová náročnost a jednodušší koordinace (ZTI, sprinklery, osvětlení, …)

Snadná údržba

  • dobrá čistitelnost a bezproblémový servis

CC-JD LP HT nízkoprofilové axiální ventilátory

CC-JD HT axiální ventilátory

CC-JC HT radiální ventilátory